نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های فرهنگی / ثبت نام مسابقات قرآن و عترت در بخش های ذیل آغاز گردید :

ثبت نام مسابقات قرآن و عترت در بخش های ذیل آغاز گردید :

۱- کتابخوانی ۲- شفاهی ۳- ادبیات ۴- هنر ۵- پژوهش

* امتیازات ویژه :

Ø اهدای کارت هدیه به ۵ نفر برتر در هر رشته

Ø اولویت در انتخاب واحد ویژه رتبه های اول تا سوم

Ø افزایش ۲ نمره به دروس گروه معارف اسلامی

Ø تخفیف شهریه به منتخبین استانی و کشوری

Ø شرکت منتخبین کشوری در جشنواره ملی

* محل ثبت نام :

۱- سامانه دانشجوئی بخش انتخاب واحد

۲- دانشکده علوم انسانی–کانون قرآن وعترت خواهران

۳-دانشکده فنی ومهندسی–کانون قرآن وعترت برادران

۴- دفتر فرهنگ اسلامی آموزشکده سما جهت دانشجویان سما

* ضمنا جهت اطلاع از آئین نامه و جدول هدایای رشته ها در سایت دانشگاه به بخش مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به قسمت کانون قرآن و عترت مراجعه نمائید.