قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / کانون شهروند مسئول

کانون شهروند مسئول

این کانون با توجه به امر مهم و موکد امر به معروف و نهی از منکر در شهریورماه ۱۳۸۸ تأسیس گردید تا با شناخت منکرات موجود در دانشگاه و جامعه راهکارهای نهی از آنها را پیدا نموده و جایگزین معروف آن را به دانشجویان معرفی نماید.