نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / کانون جرعه نور

کانون جرعه نور

این کانون به فعالیت‌های در خصوص ترویج نماز در دانشگاه می‌پردازد.