نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / چارت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

چارت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

حجه الاسلام و المسلمین

سید محمد موسوی

فرزند شهید

سید ابوالفضل موسوی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام و المسلمین

سید محمد موسوی

           

کارشناس فوق برنامه فرهنگی برادران

دانشکده فنی و مهندسی طبقه همکف

   

کارشناس فوق برنامه خواهران

دانشکده

علوم انسانی

طبقه همکف

مهدی مجیری

    مریم پیمانی
           

مسئول ستاد اقدامه نماز

دانشکده فنی و مهندسی طبقه همکف

   

کارشناس کانون قرآن وعترت خواهران

دانشکده

علوم انسانی

طبقه همکف

مجتبی صرامی

   

فاطمه آقایی

           

کارشناس کانون قرآن و عترت برادران

دانشکده فنی و مهندسی طبقه همکف

   

کارشناس امور فرهنگی خوابگاه

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه همکف

سید محسن موسوی زاده

   

محمد زمانی