تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۳:۵۴ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
Language : FA |
خانه / جوایز جشنواره

جوایز جشنواره

جوایز جشنواره  از حماسه تا حماسه

جوایز واحد مرکز: تخفیف شهریه برای مراکز و واحد های کوچک حداکثر به تعداد ۳ نفر در واحدهای متوسط و بزرگ به تعداد ۵ نفر و در واحد های بسیار بزرگ و جامع به تعداد ۷ نفر به میزان ۱۵ % می باشد.

جوایز استانی: حسب تایید شورای فرهنگی به میزان حداکثر ۳ نفر و سقف مبلغ ۵ میلیون ریال می باشد

جوایز کشوری:

نفر اول : تندیس جشنواره– لوح تقدیر جشنواره- کارت هدیه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال،

نفر دوم تندیس جشنواره- لوح تقدیر جشنواره- کارت هدیه به مبلغ  ۲۰ میلیون ریال،

نفر سوم تندیس جشنواره– لوح تقدیر جشنواره- کارت هدیه به مبلغ ۱۰ میلیون ریال

تبصره: هر فرد در مرحله کشوری می تواند فقط یکبار حائز جایزه باشد.